Kaugnay ng bagyong Egay: Sitwasyon ng Cantingas River normal pa rin

Kaugnay sa bagyong si Egay, normal pa rin ang sitwasyon ng Cantingas River sa Sibuyan Island kaninang alas 3:00 ng hapon. 

cantigas rivercantigas river