7th Marble Festival to feature different crafts made of Romblon Marbles

Written by Mikko Molino | Romblon News

Iba't ibang crafts na gawa sa Romblon marble ang muling display sa 7th Marble Festival sa bayan ng Romblon, Romblon.

Bahagi ito ng pagdiriwang ng Biniray Festival ng bayan.

Matatagpuan ang mga display sa Romblon Shopping Center sa sentro ng bayan ng Romblon kung saan makikita at mabibili ang mga exclusive marble carvings, at marble accessories.

Ngayong taon, iba't ibang carvers naman ang muling maglalaban para sa pag papagandahan sa kanilang mga gawang marble carvings, latche machine design, at marble accessories. Maglalaban rin ang iba sa on the spot logo carving contest.

Ang mga mananalo sa contest ay tatanggap ng P1,000 hanggang P30,000 na premyo.

Ang 7th marble festival ay isa ring tulong sa patuloy sa pag promote sa mga produktong gawang Romblon.